Totalt antall sidevisninger

mandag 24. juni 2013

Johannesdagen

Ute i ørkenlandskapet i Judea står en mann til knes i Jordanelven. Han døper. En etter en går de som skal døpes ut i vannet. De legger hendene på brystet. Johannes legger en hånd bak ryggen deres og en på hendene som ligger i kryss over brystet, og forsiktig senker han dem ned i vannet, slik at vannet lukker seg om dem. Så reiser han dem opp igjen.

Slik kan vi tenke oss at det foregikk. Matteus beskriver det som skjer slik: 'Da dro Jerusalem, hele Judea og hele Jordanlandet ut til ham og ble døpt av ham i Jordan, mens de bekjente sine synder'. (Matt 3,5-6)

Dette er den såkalte Johannesdåpen, som ikke er det samme som den kristne dåp. Johannesdåpen var en renselsesdåp, slik vi finner den beskrevet i Den gamle pakt. Den kristne dåp er en dåp til Kristus i Den treenige Guds navn.

I går feiret mange St.Hans aften. I dag feirer den kristne kirke St.Hans dagen. Allerede fra 300-tallet, etter at julens dato var fastlagt i kirkeåret, begynte man å feire fødselsdagen til Johannes. Årsaken til dette er jo at evangeliene angir at det var seks måneders aldersforskjell på Johannes og Jesus. Jesu mor og mor til Johannes var kusiner.

Johannes er den siste av de gammeltestamentlige profetene. Med Johannes innevarsles den nye tid. Derfor kalles han 'Forløperen'. Han som skulle rydde vei for Messias: 'Forbered Herrens vei. Gjør Hans stier rette'. (Matt 3,3) Johannes var nasireer. Ordet 'nasireer' refererer til det hebraiske ordet 'nazir', og handler om en person som et asketisk løfte, slik det er beskrevet i 4.Mos 6,1-21. En nasireer er beskrevet som å være 'hellig for Herren'.

Med Johannes nærmer vi oss frelseshistoriens klimaks. Når Sakarja, hans far, profeterer om sin sønns fødsel, heter det:

'Og du, barn, skal kalles Den Høyestes profet. For du skal gå foran Herrens åsyn for å rydde Hans veier, for å gi Hans folk kunnskap om frelse ved tilgivelse for deres synder, ved vår Guds inderlige barmhjertighet. Ved dette har Soloppgang fra det høye gjestet oss, for å gi lys til dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å lede våre føtter inn på fredens vei'. (Luk 1,76-79)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar