Totalt antall sidevisninger

lørdag 22. juni 2013

Den første engelske martyr

Det er Englands første martyr, Hl.Alban, vi feirer minnedagen til i dag. Det vil si han er en av tre martyrer som blir minnet fra det som en gang var det romerske Britannia. De andre var Hl.Julius og Hl.Aaron. Hl.Alban er nevnt blant annet i 'Acta Martyrium'.

Vi er tilbake i det tredje århundre. Hl.Alban dør enten i år 251 eller 304.

I følge Bede's Ecclesiascital History of the English People, var Alban en hedning som omvendte seg og ble en kristen. Det var i forbindelse med at Alban skjulte en prest, at hans interesse for den kristne tro ble vekket. Alban ble så grepet av av å se den gode rytmen i prestens bønneliv, og etter å ha lagt merke til hvordan presten ba, vokste det fram en sterk lengsel i ham etter å kunne ha et slikt fortrolig forhold til Gud som denne presten hadde. Presten var på flukt fra sine forfølgere, likevel bar han preg av å være i fred med både Gud og mennesker. Alban bestemte seg for at også han ville gi sitt liv til Kristus.

Etter en stund kom soldater for å arrestere presten. De hadde fått kjennskap om at han skjulte seg hos Alban. Alban hjalp presten med å komme seg unna. Han kledde seg selv i prestens kappe. Når soldatene kom, grep de ham, i den tro at han var presten de var på jakt etter.

Han ble ført fram for dommeren, og det hendte seg slik at denne dommeren holdt på med å ofre til avgudene. Alban gjorde det kjent for dommeren at han var blitt en kristen, og dommeren ble rasende over det han hørte. Han truet Alban med å torturere ham. Alban sto der urokkelig, og han takket nei til tilbudet om å vende Kristus ryggen. Han sa også frimodig at om dommeren fortsatte å ofre til avgudene ville han ende opp i den evige fortapelsen!

Dommeren på sin side ble rasende over det Alban sa. Han gav ordre om å kle ham naken og utsette ham for den mest grusomme tortur de kunne tenke seg. Deretter skulle Alban halshugges.

Alban ble ført ut på et høydedrag over Verulamium, hvor han led martyrdøden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar