Totalt antall sidevisninger

torsdag 12. desember 2013

Hl.Finnian av Clonard - beder og åndelig veileder

Når vi samles i Kristi himmelfartskapellet i kveld feirer vi en av de tidlige irske monastiske hellige: Finnian av Clonard. De nå så berømte 12 irske apostler studerte under denne Finnian, som grunnla klosteret i Clonard, derav hans navn. Hellige Finnian er sammen med hellige Enda av Aran blitt sett på som fedrene til den irske monastiske bevegelsen.

Finnian var født i Myshall i fylket Carlow mot slutten av det femte århundre. Det sies at Irlands fugler samlet seg da Finnian ble født som et varsel om det hellige livet han skulle komme til å leve. Han ble døpt av Hl.Abban, og i tidlig alder dratt omsorg for av biskop Fortchern av Trim.

Finnian bar med seg en djup lengsel etter å lære Gud å kjenne. Han er også vitebegjærlig etter allmenn kunnskap, og gir seg i vei til Britannia, og videre til Frankrike. Målet er det berømte klosteret til Martin av Tours. Her legges grunnlaget for det monastiske livet han skulle leve. Ikke minst lærer han de åndelige disiplinene å kjenne og lever etter dem: bønnen, fasten, kontemplasjonen, enkelheten, tilbaketrukketheten, underordningen.

Etter en tids studier i Tours reiser han til Wales hvor han fortsetter sine studier i klosteret i Cadoc. Der blir han i tre år. Dette er ikke minst bønnens og stillhetens år, hvor han formes og dannes under studiet av Bibelen og under Åndens veiledning. Her stifter Finnian bekjentskap med Hl.Jeromes Vulgata-Bibel,

Etter 30 års pilegrimsreise i Wales returnerer Finnian til sitt hjemland. Han går fra sted til sted, forkynner, underviser og grunnlegger menigheter. Blant annet på øyene Skellig Michael og Great Skellig, åtte mil utenfor kysten av fylket Kerry i Irland. I dag står disse to stedene på verdensarvlisten til UNESCO.

I årene som kommer fortsetter han sin vandring, og i kjølvannet oppstår det menigheter og kirker bygges. Han underviser en tid ved Hl.Brigids kloster, og blir høyt elsket av de som får del i denne undervisningen. Hellige Brigid verdsatte Finnian høyt, men selv hadde han ikke klart å finne stedet hvor han skulle slå seg ned og skape røtter.

Men omlag år 520 opplever han å bli ledet av en engel til Cluain Eraid eller Clonard, ved elven Boyne. Han blir fortalt av engelen at dette blir hans 'oppstandelses-sted'.

Her bygger Finnian en liten koie som blir hans munkecelle og en kirke av leire og tau. Etter hvert ble dette byttet ut med murstein. Her trådte Finnian inn i et liv i bønn, bibellesning og helliggjørelse. Ryktet om den hellige mannen spredte seg, og hit kom mennesker for å snakke med ham, ta del i retreater - både legfolk, prester og biskoper, fra store deler av Europa.

Hellige Finnian dør under pesten i 552. Han er begravet under kirken i Clonard.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar