Totalt antall sidevisninger

tirsdag 17. desember 2013

Hvordan drev man med evangelisering i Oldkirken?

Lørdag 25.januar 2014 inviterer Forum for patristiske studier til møte i Halden frikirke kl. 10.00-14.00. Innleder denne gang er Otto Myrseth (bildet), som er generalvikar for Den nordisk katolske kirke.

I invitasjonen heter det:

'Emnet han vil innlede om, og som vi skal samtale om, er høyst aktuelt:
Misjon og evangelisering i oldkirkens mangfoldige hedenskapsomgivelser – Noe til lærdom i en avkristnende kultur?

For noen tiår siden var mange kristne og vitnet i gater og parker. Noen
banket på husdørene. Man har forsøkt med store evangeliseringskampanjer,
vekkelsesmøter og åpne gudstjenester særlig tilrettelagt for kirkefremmede.
Resultatene har nok variert. Men hvordan gjorde man det i oldkirken? Har vi
noe å lære av dem? Det er altså dette vi retter søkelyset på denne lørdag formiddagen.

Vi vil også denne gangen legge fram ulike patristiske bøker, til inspirasjon
for dem som ønsker å studere videre. Det blir som vanlig en enkel bevertning – og det blir en mindre avgift til
dekning av utgiftene.

Lauritz Pettersen Dagfinn Stærk'.

Samlingen er åpen for alle interesserte og er herved anbefalt på det varmeste.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar