Totalt antall sidevisninger

mandag 6. august 2012

Kristi forklarelse - en forsmak på herligheten

I dag kan vi feire Kristi forklarelsesdag! For de tre disiplene som fikk være med Jesus opp på fjellet, må det ha vært en forunderlig opplevelse. Selve feiringen av dagen har sin bakgrunn i Armenia, en gang på 300-tallet. Og dagen feires 6.august. For de som følger den julianske kalenderen feires denne Kristusfesten den 19. august. Når man begynte å feire denne dagen den 6.august var det som om man feiret en liten påske midt på sommeren. For her oppe på fjellet fremstår jo Jesus forherliget, og det på en måte som Han ikke skulle gjøre før etter oppstandelsen. Forklarelsen er en forsmak på herligheten, og dermed den himmelske verden.

Både Matteus, Markus og Lukas beskriver i sine evangelier transfigurasjonen, eller forklarelsen: Matt 17,1-8;Mark 9,2-8 og Luk 9,28-36.  I ortodoks tradisjon har denne dagen en svært sentral plass. I en av kirkens antifoner for nettopp denne festdagen, heter det:

'I dag strålte Kristi ansikt som solen, og Hans klær ble hvite som snø'.

I den ortodokse bønneboken heter det:

Kondak i 7.tone:
På berget ble Du forklaret, og etter evne fikk disiplene skue Din herlighet, Kristus, vår Gud, så at de ved synet av Deg korsfestet forstår at Du lider frivillig, og forkynner for verden at Du i sannhet er Faderens avglans.

Megalynar:
Stor er Herren og høylovet i vår Guds stad, på Hans hellige berg. Vi høylover Deg, Kristus Livgiver, og vi ærer Ditt rene legemes herlige forklarelse.

Det som skjer på Tabor er forunderlig: Peter, Jakob og Johannes får i et kort øyeblikk skue Herrens herlighet, og det uten slør for sine øyne. I dette øyeblikket blir himmel og jord ett. Det er ingen barriere lenger mellom den himmelske verden og jorden. Teppet dras til side. De skuer inn i Guds evighet. Basileios av Cæsarea beskriver dette slik: 'De regnes altså verdige slik at de med egne øyne kunne se den første frukten av Hans gjenkomst'.

Det er en veldig interessant observasjon! For det er jo sant: slik vil Herren fremstå når Han kommer igjen i herlighet, når skyen brister, og Han setter sine føtter på Oljeberget i Jerusalem.


Kristus - sann Gud og sant menneske
Forklaringen på Tabor er en sterk understrekning at Kristi to naturer - Han er sant menneske, men også sann Gud.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar