Totalt antall sidevisninger

mandag 20. august 2012

Profeten Samuel - innviet til Herren før han ble født

I dag feirer vi minnedagen til profeten Samuel. Samuel, var den femte og siste av dommerne i Israel, og levde mer enn 1146 år før Kristi fødsel.

Samuel kom fra Levi stamme, og var sønn av Elkana, som kom fra Ramatajim-Sufim i Efraim-fjellene (1.Sam 1,1) Det er den samme byen som i Det nye testamente kalles Arimatea. Han var en svært etterlengtet sønn, og bokstavelig talt et bønnebarn. Hans mor Hanna stred i sine bønner, og øste ut sitt hjerte for Herrens ansikt, for å få en sønn etter mange år i barnløst ekteskap. Navnet Samuel betyr 'Gud har hørt', på hebraisk. Lenge før han ble født ble han gitt til Gud, av sin mor:

'Herre over hærskarene! Se til din tjenestekvinne i hennes nød. Husk på meg, glem ikke din tjenestekvinne, men la meg få en sønn. Så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid ...' (1.Sam 1,11)

Hannas lovsang, gjengitt i 1.Sam 2,1-10, er en sterk understrekning av Guds trofasthet. 

Samuel var bare tre år da hans mor tar ham med til Sjilo og gir ham tilbake til Gud. Øverstepresten Eli skulle se etter ham. Det er betegnende for hele profetens liv, det som står skrevet om ham i 1.Sam 2,11: 'Men gutten ble igjen og gjorde tjeneste for Herren ...'  Vi finner det samme igjen i vers 18 i det samme kapitlet: 'Men Samuel gjorde tjeneste for Herrens ansikt, allerede om gutt bar han presteklær av lin'.  12 år gammel opplever han Guds kall.

Profet og dommer
Etter Eli's død blir Samuel hele Israels dommer. Han salver senere Saul til Israels første konge, og senere, på grunn av at Saul blir forkastet av Herren, salver han David til ny konge. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar