Totalt antall sidevisninger

onsdag 29. august 2012

Døperens martyrium

I dag minnes både kirken i Øst og Vest døperen Johannes' martyrium. Den siste av de gammeltestamentlige profetene, og forløperen for Den nye pakts tid, kompromisset ikke med sannheten. Selv ikke i maktens korridorer. Han talte Guds ord uten baktanker, og med livet som risiko. Så ble han da også martyr.

Det er interessant at denne minnedagen kommer i kjølvannet av Kristi forklarelsesdag. Døperens brå og grusomme død inntraff før Kristi forklarelse på Tabor (Matt 14), men etter at Jesus og disiplene er på vei ned fra fra fjellet spør de Jesus om det de skriftlærde påstår: At Elia må komme før Menneskesønnen kan reises opp igjen fra de døde. Til dette svarer Jesus: 'Elia kommer nok, og han skal sette alt i rette stand. Men jeg sier dere at Elia allerede er kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med ham det som de ville. Slik skal også Menneskesønnen lide under dem. Da forstod disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem'. (Matt 17,11-12)

Døperens liv viser at det kan koste alt å forbli trofast mot Guds kall. Vi minnes Martin Luthers ord, fra hans kjente salme: «Og tok de enn vårt liv – gods, ære, barn og viv – la fare hen, la gå – de kan ei mere få – Guds rike vi beholder».

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar