Totalt antall sidevisninger

søndag 2. desember 2012

Neste års Gransstevne handler om å skjelne ånder

Kirkelig Fornyelse inviterer også neste år til Kirkedager på Gran, nærmere bestemt 11.-13. januar.

Tema er: 'Alt synlig og usynlig - engler, helgener og åndsmakter'.

Foredrag ved Reidar Hvalvik: 'Engler og demoner i NT og Oldkirken', Joachim Grün: 'Om å skjelne mellom åndene' og Eskil Skjeldal: 'Populærkulturen og det åndelige'.

Lørdag er det også messe i regi av Den nordisk katolske kirke, og søndag høymesse i regi av Den norske kirke. Tidebønner og skriftemål hører også med, og det er et eget opplegg for barna.

Hele programmet kan lastes ned her:

http://www.kirkeligfornyelse.org/Kirkelig_Fornyelse/Granstevnet_files/Program2013.pdf

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar