Totalt antall sidevisninger

onsdag 19. desember 2012

Kle deg i ydmykhet

'Kle deg i ydmykhet hele tiden, slik at du vender deg selv mot Guds hvilested'.

Ordene tilhører Hl.Johannes av Saba, og stemmer godt overens med ordene fra Salme 138,6: 'Høy er Herren, men han ser den lave og kjenner den stolte på lang avstand'.

Hl.Saba var født av gudfryktige foreldre, Johannes og Sophia, fra Kappadokia.  Hans far var en høyt rangert militær offiser. Når Hl.Saba var fem år gammel ble han satt bort til en onkel, som skulle påta seg oppdrageransvaret. Farens plikter innen det militæret krevde sitt, og han og moren måtte flytte. Dit kunne de ikke ta med barnet. Da han var åtte besøkte han et kloster i nærheten, hvor han studerte Bibelen. Da hans foreldre vendte hjem, bønnfalt de ham om å forlate klosteret og gifte seg. Men Hl.Saba nektet, og 17 år gammel ble han opptatt som monk i klosteret. 

Hl.Saba henga seg til bønnen, og Gud stadfestet hans kall ved at under og tegn begynte å skje når han ba for folk. 

Han tilbrakte 10 år i dette klosteret før han reiste til Jerusalem, hvor han ble en del av brødrefellesskapet i Hl.Euthymius den stores kloster, og så til Abba Theoctistus. Her levde han frem til han var 30 år gammel. Etter at Abba Theoctistus var død, dro Hl.Saba ut i ørkenen for å leve i en hule. Han kom tilbake til klosteret hver lørdag, for å feire gudstjeneste sammen med de andre munkene, og spise. Ellers oppholdt han seg i hulen. Etter en stund fikk han tillatelse av abbeden i klosteret til å leve som eneboer. Det gjorde han i fem år. Abbed Euthymius holdt sin hånd over ham, og slo også seg i lag med ham i ødemarkene ved Rouba.

Når Hl.Euthymius døde, flyttet Hl.Saba til en hule i nærheten av klosteret Hl.Gerasimus av Jordan. Nå begynte mange å samle seg om ham for å søke det monastiske livet og et lite kloster ble etablert. Mens Hl.Saba var ute for å gå seg en tur, ledet en ildsøyle ham til en stor grotte, som senere skulle bli klosterkirken.

Hl.Saba grunnla også flere andre klostre. Mange under skjedde gjennom hans tjeneste: En kilde vellet frem ved klosteret, etter at han hadde bedt, regn falt i en tid av tørke, og mange syke ble helbredet og plagede ble satt fri. 

Hl.Saba døde i år 532.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar